Doa Dasar – Bahasa Jawa

posted by Damasjano and Albert Usada

DEDONGA @DOA DASAR dalam bahasa Jawa :

Tanda Salib:

Kunjuk ing asma dalem Hyang Rama

Saha Hyang Putra

Tuwin Hyang Roh Suci

Amin

  • Kawula Pitados

Kawula pitados ing Allah, Rama Sang Mahakuwasa, ingkang nitahaken bumi langit. Saha ing Gusti Yesus Kristus, Putra Dalem ontang-anting, Pangeran kawula. Ingkang miyos saking Ibu Kenya Maria, kagarba dening kuwasa Dalem Hyang Roh Suci. Ingkang nandhang sangsara nalika jamanipun Ponsius Pilatus, saha kapenthang, seda sarta kasarekaken. Tedhak dhateng papan pangentosan, tigang dintenipun wungu saking seda. Mekrad dhateng swarga, pinarak ing satengen Dalem Allah, Rama Sang Mahakuwasa. Saking ngriku badhe rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah. Kawula pitados ing Hyang Roh Suci. Pasamuwan Katulik ingkang suci, lan panunggiling para Suci. Pangapuntening dosa. Tangining badan. Saha gesang langgeng. Amin.

Kanjeng Rama (=Bapa Kami)

Kanjeng Rama ing suwarga

Mugi asma Dalem kaluhurna

Kraton Dalem kawiyarna

Ing donya inggih kalampahana

Karsa Dalem kados ing suwarga.

Abdi Dalem sami nyadong paring Dalem rejeki kangge sapunika

Sakathahing lepat nyuwun pangapunten Dalem

Kados dene anggen kawula ugi ngapunten dateng sesami

Abdi Dalem nyuwun lepat saking panggoda

Saha tinebihna saking piawon.

Amin.

Sembah Bekti (=Salam Maria)

Sembah bekti kawula Dewi Mariah

Kekasihing Allah

Pangerang nunggil ing Panjenengan Dalem

Sami-sami wanita, Sang Dewi pinuji piyambak

Saha pinuji ugi wohing salira Dalem Sri Yesus

Dewi Mariah, ibuning Allah

Kawula tiyang dosa

Sami nyuwun pangestu Dalem

Sak mangke tuwin benjing dumugining pejah.

Amin.

Post Related :

  • Doa Dasar dalam Tiga Bahasa (Indonesia, Latin, Inggris)
  • Sakramen Ekaristi
  • Kitab Suci

Mugi Linuhurna (=Kemuliaan)

Mugi linuhurna Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci. Kados ing mulabuka, sapunika, sarta ing salami-laminipun. Amin.

Pinujia (=Terpujilah)

Pinujia Asma Dalem Sri Yesus, Dewi Maria lan Santo Yusup, Sak Menika sarta langgeng. Amin.

Iklan

3 tanggapan untuk “Doa Dasar – Bahasa Jawa

  1. Matur nuwun doa basa Jawinipun. Ananging perlu panjenengan teliti malih doa Kanjeng Rama utawi Rama Kawula kabandingaken kaliyan buku Kidung Adi. Kadosipun wonten ingkang keliru. Matur nuwun lan Berkah Dalem.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s